Twitter Facebook
Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY
   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Kudy k nám   

TOPlist

Informace pro rodiče INFORMACE PRO RODIČE
Školní řád, Klasifikační řád,
třídní schůzky a informační
odpoledne pro rodiče s dětmi
Informace pro rodiče ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB
Zajímavé práce vytvářené
ve školním klubu
Informace pro rodiče ŠKOLNÍ AKCE
Informace o školních akcích.
Výlety, plánované akce,
návštěva bazénu.Dobrý den,

vítejte na webových stránkách naší školy .
V souvislosti s vydaným Mimořádným opatřením se vám snažíme poskytnout aktuální informace.

Od 11. března 2020 jsou všechny základní školy, včetně naší zavřené. Od 11. března je uzavřena i školní družina, školní klub
a školní jídelna. Pro žáky připravujeme informace, studijní materiály ke vzdělávání v domácím prostředí.

Sledujte sekci Aktuality a Informace pro rodiče.Výukové materiály pro jednotlivé třídy jsou v sekci Informace pro rodiče.

Děkujeme za pochopení

PRÁVĚ PROBÍHÁ DODATEČNÝ ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
STÁLE PŘIJÍMÁME ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY (poslední volná místa), informace najdete v sekci Zápis do 1. třídy.

Přejeme všem žákům, jejich zákonným zástupcům a návštěvníkům webových stránek školy pevné zdraví a klidné dny
Ředitelka Mgr. Ivana Málková a kolektiv zaměstnanců školy
    BAKALÁŘI     ROZVRH TŘÍD A UČITELŮ     SUPLOVÁNÍ     AKCE Bakaláři
 
AKTUALITY
3. ČERVNA, 2020 - INFORMACE PRO 2. STUPEŇ. Od 8. června 2020- možnost dobrovolného návratu žáků 2. stupně do školy. Bližší informace v sekci pro rodiče nebo přímo u ředitelky školy nebo u třídních učitelů. Žáci musí mít vyplněné a podepsané zákonnými zástupci Čestné prohlášení, aby jim byl umožněn vstup do školy. Děkujeme a milí žáci, těšíme se na vás.
1. ČERVNA, 2020 - Přání. Přejeme všechno nejlepší všem dětem k Mezinárodnímu dni dětí.
26. KVĚTNA, 2020 - INFORMACE. Od 1. června možnost dobrovolného návratu i našich žáků od III.třídy do školy, zájemci nahlaste své dítě u třídního učitele nebo zástupce ředitelky v průběhu úterý. Děkujeme
19. KVĚTNA, 2020 - PRŮBĚŽNÉ A ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020. Dobrý den, zasíláme důležitý dokument, který upravuje způsoby průběžného a závěrečného hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
Soubor: Pokyn pro hodnocení - 2020
12. KVĚTNA, 2020 - KONEC VÝUKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020. Vyučování končí ve školním roce 2019/2020 v pátek 26. června 2020.
Soubor: VOLNÉ DNY
7. KVĚTNA, 2020 - Dobrovolná přítomnost žáků 1.stupně od 25. května 2020 ve škole. Dobrovolná přítomnost žáků 1.stupně od 25. května 2020 ve škole V naší škole se to týká jen žáků "běžné" třídy, tj. I. třída( 1., 2.,4., 5. ročník). Speciální třídy(třídy podle § 16, odst.9) budou uzavřeny do 30. června 2020. Výuka bude realizována na dálku, jako dosud. Sestavujeme seznam dětí pro školní skupinu na základě dobrovolnosti. Telefonicky se zákonnými zástupci dětí projednáváme všechny podmínky dobrovolného nástupu dětí do školy od 25.5.2020. Z metodiky MŠMT: ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.


Měsíc školních zahrad Česko se hýbe
 
   copyright © 2020 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk