Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY

   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Sponzoři   
   Kudy k nám   

TOPlist

ŠKOLNÍ AKCE

12. PROSINCE, 2018 - ČESKÉ VÁNOCE .

Dne 12. 12. 2018 probíhala ve škole akce pod názvem České Vánoce. První vyučovací hodinu strávili žáci ve třídě, kde hráli stolní hry, věnovali se výtvarné činnosti s vánočními tématy. Od 9,00 hodin začínal bohatý kulturní program – zpěv koled pod vedením paní učitelky Křičenské, vystoupení tanečního kroužku s paní asistentkou Duždovou, divadelní vystoupení žákovského parlamentu pod vedením pana zástupce Křičenského, vystoupení hudební kapely pod vedením pana Kučery, vystoupení taneční školy Nart dance, krásným zážitkem pro všechny bylo pěvecké vystoupení pana Ondřeje Provazníka. Od 10,45 hodin byl otevřen vánoční jarmark s tematickými dílnami pro žáky i veřejnost. Žáci navštívili celkem šest tematických dílen (cukrářky, aranžérky, elektrikáři, umělečtí truhláři, práce se stavebnicemi, vánoční zvyky a obyčeje). Pod odborným vedením pedagogů ze SOU a SOŠ Třešť a Střední školy stavební si zkusili vánoční dekorace ze sušených rostlin, vyzkoušeli si zdobení vánočních perníčků, velice je zaujaly práce se stavebnicí Teifoc, elektrikářské a truhlářské práce, seznámili se s tradiční českou vánoční domácností, keramikou, ručními pracemi, vánočními zvyky a obyčeji. V průběhu dne samozřejmě navštívili prodejní stánky jarmarku. Během dílen a jarmarku vystupoval pan Zdeněk Roller se svým adventním programem, žáci měli možnost navštívit Foto koutek a nechat si od pana Fugase zhotovit svoji fotografii s vánoční tématikou. Projektový den České Vánoce se vydařil, byl velice zajímavým a důstojným zakončením velkého úsilí žáků i pedagogů, kteří se přípravě na tuto akci věnovali v předcházejících projektových dnech a hodinách pracovních činností. Žáci pracovali po celý den se zájmem a s nadšením, jejich chování bylo bezproblémové, nebylo třeba řešit žádný kázeňský problém.

   copyright © 2019 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk