Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY

   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Sponzoři   
   Kudy k nám   

TOPlist

ŠKOLNÍ AKCE

12. a 19. ÚNORA, 2019 - LYŽOVÁNÍ. Dne 12.2. a 19.2. 2019 měli žáci z II.stupně možnost se zúčastnit sjezdového lyžování na „Šacberku“. I přes počáteční zájem, se nakonec této akce zúčastnili dva žáci. V rámci tříhodinové permanentky za 120Kč, došlo ke zlepšení stylu ve sjezdovém lyžování a myslím si, že byli velmi spokojeni. Doufám, že příští rok bude více žáků. - ...více

22. ÚNORA, 2019 - MAŠKARNÍ REJ - JAK DO SPOLEČNOSTI. Dne 22.2.2019 se na naší škole konal MAŠKARNÍ REJ pro 1.stupeň. Pro žáky byly připraveny soutěže prokládané tancem. Pro žáky 2.stupně byl program nazván JAK DO SPOLEČNOSTI. Žáci byli poučeni o historii oblékání a na to navazovaly soutěže a tanec - ...více

30. LEDNA, 2019 - BRUSLENÍ. Dne 30. ledna 2019 jsme se zúčastnili bruslení na Horáckém zimním stadiónu. Žákům pomáhal při bruslení pan Augustin Žák – dlouholetá opora Dukly Jihlava a současný manažer hokejistů v Moravských Budějovicích. Žáci mezi sebou soutěžili v bruslařských dovednostech (bruslení mezi překážkami). Také si zkusili ujet jedno kolečko. Žáci si odnesli spousty zážitků. - ...více

21. LEDNA, 2019 - Plyšáky pro radost dětem. V pátek 18. ledna navštívil naší základní školu na Jungmannově ulici kapitán druholigových hokejistů Moravských Budějovic Ladislav Rytnauer. Přivezl do školy více než 400 kusů plyšových hraček, které společně s fankubem věnovali žákům školy. Plyšáky získali od svých fanoušků, kteří je jimi doslova zasypali při domácím hokejovém utkání s Hodonínem. Hračky převzali zástupci žáků, členové žákovského parlamentu a ředitelka školy Ivana Málková. Plyšové hračky využijeme při odměňování žáků za odvedené školní výsledky a reprezentaci školy. - ...více

21. PROSINCE, 2018 - VÁNOČNÍ BESÍDKA. Dne 21. 12. 2018 probíhal ve škole projektový den Vánoční besídka. Žáci si besídku sami zorganizovali, dohodli se na nákupu surovin na občerstvení. V 1.vyučovací hodině se věnovali přípravě občerstvení, vyzkoušeli si vánoční úpravu slavnostně prostřeného stolu. Všichni žáci přinesli na besídku i ukázku vánočního cukroví ze své rodiny, seznámili ostatní s novými recepty. - ...více

20. PROSINCE, 2018 - VÁNOČNÍ TRADICE. Dne 20. 12. 2018 probíhal projektový den Vánoční tradice. Žáci si prohlédli vánoční výzdobu Jihlavy, navštívili Magistrát města Jihlavy, kde zhlédli a zhodnotili nazdobené vánoční panely jednotlivých škol, na Masarykově náměstí hodnotili nazdobené vánoční stromky. Všem způsobilo radost, když zjistili, že se na výzdobě stromků podíleli také svými výrobky zhotovenými v projektových dnech a hodinách pracovních činností. Po skončení prohlídky navštívili kostel Matky Boží, kde je zaujala výstava betlémů. Příjemným zážitkem dne bylo posezení v cukrárně, které přispělo k utužení vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogy. Na závěr dne navštívili vánoční trhy. - ...více

19. PROSINCE, 2018 - NICHOLAS WINTON - SÍLA LIDSKOSTI. V tento den jsme navštívili DIOD v Jihlavě, kde se promítal dokument o Nicholasi Wintonovi. Tento dokument žáky zaujal. Následně pokračovala diskuze na dané téma. Žáci uvedli, že příběh byl pro ně smutný, ale zajímal je obsah dokumentu. - ...více

PROSINEC, 2018 - ČMUCHALOVÉ. Dne 6. 12. 2018 se žáci zúčastnili dokončení pátrací akce Čmuchalové. V rámci této akce navštívili Dům Gustava Mahlera a Oblastní galerii Vysočiny. Žákům se podařilo velice rychle vypátrat 4 zbývající odpovědi na otázky, odpovědi zapsali do herních karet a vysloužili si 2 razítka, která potvrdila, že instituce osobně navštívili. Během návštěvy obou institucí se žáci seznámili i s dalšími kulturními, společenskými a historickými hodnotami, která tato zařízení uchovávají. Na závěr akce odevzdali žáci vyplněné herní karty na Turistickém informačním centru v Jihlavě a jejich úsilí bylo odměněno barevným batohem nebo vakem, dle jejich vlastního výběru. Žáci pracovali s chutí a se zájmem, chování po celu dobu akce bylo bezproblémové. Pátrací kulturně detektivní hru Čmuchalové je možné hodnotit jako velice přínosnou pro žáky, úkoly hry byly vhodně formulovány a jejich náročnost odpovídala věku a schopnostem žáků. - ...více

12. PROSINCE, 2018 - ČESKÉ VÁNOCE . Dne 12. 12. 2018 probíhala ve škole akce pod názvem České Vánoce. První vyučovací hodinu strávili žáci ve třídě, kde hráli stolní hry, věnovali se výtvarné činnosti s vánočními tématy. Od 9,00 hodin začínal bohatý kulturní program – zpěv koled pod vedením paní učitelky Křičenské, vystoupení tanečního kroužku s paní asistentkou Duždovou, divadelní vystoupení žákovského parlamentu pod vedením pana zástupce Křičenského, vystoupení hudební kapely pod vedením pana Kučery, vystoupení taneční školy Nart dance, krásným zážitkem pro všechny bylo pěvecké vystoupení pana Ondřeje Provazníka. Od 10,45 hodin byl otevřen vánoční jarmark s tematickými dílnami pro žáky i veřejnost. Žáci navštívili celkem šest tematických dílen (cukrářky, aranžérky, elektrikáři, umělečtí truhláři, práce se stavebnicemi, vánoční zvyky a obyčeje). Pod odborným vedením pedagogů ze SOU a SOŠ Třešť a Střední školy stavební si zkusili vánoční dekorace ze sušených rostlin, vyzkoušeli si zdobení vánočních perníčků, velice je zaujaly práce se stavebnicí Teifoc, elektrikářské a truhlářské práce, seznámili se s tradiční českou vánoční domácností, keramikou, ručními pracemi, vánočními zvyky a obyčeji. V průběhu dne samozřejmě navštívili prodejní stánky jarmarku. Během dílen a jarmarku vystupoval pan Zdeněk Roller se svým adventním programem, žáci měli možnost navštívit Foto koutek a nechat si od pana Fugase zhotovit svoji fotografii s vánoční tématikou. Projektový den České Vánoce se vydařil, byl velice zajímavým a důstojným zakončením velkého úsilí žáků i pedagogů, kteří se přípravě na tuto akci věnovali v předcházejících projektových dnech a hodinách pracovních činností. Žáci pracovali po celý den se zájmem a s nadšením, jejich chování bylo bezproblémové, nebylo třeba řešit žádný kázeňský problém. - ...více

7. PROSINCE, 2018 - ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Dne 7.12.2018 navštívili žáci Horáckého divadlo a zhlédli divadelní představení Škola základ života. Divadelní představení bylo zajímavé, velice dobře nastudované. - ...více

26. LISTOPADU, 2018 - Projektový den - 100. výročí vzniku ČSR, příprava na jarmark. V tento den jsme připravovali výrobky na prodej pro jarmark. Také bylo důležité žáky poučit o bezpečnosti při práci...Zaměřili jsme se na tradice a zvyky českých Vánoc. - ...více

22. LISTOPADU, 2018 - Projektový den - 100. výročí vzniku ČSR, příprava na jarmark. V tento den jsme připravovali výrobky na prodej pro jarmark. Také bylo důležité žáky poučit o bezpečnosti při práci. - ...více

21. LISTOPADU, 2018 - HRÁTKY- "CIRKUS BUDE...". Každý z žáků si před akcí vyrobil cirkusový výkres jako vstupenku na akci. Výkresy jsme dali na výstavku ZŠ Demlova. Naše skupina navštívila tyto pracovní dílny: Cirkusové šapitó, Záložka – had, lev, Tančící slon. Shlédli jsme divadlo a zazpívali jsme si písničku “Tři čuníci” od J. Nohavici. Žáci dostali občerstvení, po celý den měli k dispozici třídu, hostesku, domů si odnesli drobné dárky. - ...více

23. ŘÍJNA, 2018 - BRANNÁ ZÁVOD. Soutěž družstev v branných dovednostech (střelba ze vzduchových pistolí, šifra, poznávání přírodnin, dopravní značky, zdravověda, hody míčem) - ...více

19. ŘÍJNA, 2018 - REVOLUTION TRAIN "PREVENCE 2.0 - JIHLAVA". V tento den jsme se zúčastnili velice zajímavého preventivního programu, který se týkal prevence drog. Žáci procházeli jednotlivými vagony, kde byl nachystaný program. - ...více

12. ŘÍJNA, 2018 - 72 hodin. Žáci byli přímo na místě opětovně poučeni o nutnosti bezpečného chování a o tom, co by se mohlo stát v případě nerespektování těchto pokynů. Všem byly rozdány náramky a placky na připnutí. Poté sbírali papírky, nedopalky, obaly od sušenek, kousky plastů na chodníku a přilehlých travnatých plochách. Žáci se snažili, aby okolí školy bylo čisté a uklizené. - ...více

3. ŘÍJNA, 2018 - Třídění odpadů - SMJ Jihlava. V tento den jsme se zúčastnili exkurze - program: náplň činnosti SMJ, prohlídka sběrného dvora a jednotlivých třídících boxů, podmínky ukládání odpadu na sběrný dvůr, videomateriál o provozu skládky Henčov, seznámení s technickým vybavením skládky Henčov, zhlédnutí edukačních videí s ekologickou tématikou, motivačních videí důležitosti třídění odpadu, seznámení se s možnostmi recyklace odpadu. - ...více

27. ZÁŘÍ, 2018 - Branný den. Zaměřili jsme se při branném dnu na orientaci v terénu. Cestou jsme měli možnost spatřit několik zvířat volně se pohybujících v přírodě (zajíce a srnky). Žáci prokázali, že v některých situacích se dokáží vzájemně podpořit a to zejména v závěru branného dne, kdy už trochu docházeli síly. - ...více

21. ZÁŘÍ, 2018 - ZSS JIHLAVA. Žáci měli možnost zblízka vidět práci dispečerek a dispečerů záchranné služby, dále dostali možnost prohlédnout si techniku, kterou záchranná služba vlastní a využívá během výjezdů. Pracovník záchranné služby žáky a pedagogické pracovníky provedl vnitřními prostory centrály, poté následovala prohlídka výjezdového vozu a jeho vybavení. Žákům i pedagogickým pracovníkům se akce velmi líbila. - ...více

21. ZÁŘÍ, 2018 - Evropský týden mobility – Den bez aut. Akce se konala na Masarykově náměstí v Jihlavě. Žáci zde měli možnost využít několik stanovišť nabízejících aktivity s tematikou dopravy. Žáky nejvíce zaujal model pozemní komunikace s elektrickými autíčky, kde se zábavnou formou učili dopravní pravidla a značky. Nejdříve si celé stanoviště prošli s doprovodem pověřené osoby a poté si vyzkoušeli jízdu po stanovišti v elektrickém autíčku. Samozřejmě museli při jízdě dodržovat dopravní předpisy, které si zmínili. Dalším stanovištěm, které sklidilo velký úspěch bylo stanoviště s pohybovými aktivitami. Žáci zde mohli střílet z dětského luku, byla zde také překážková dráha nebo dětské chůdy. Na památku si žáci u dalšího stanoviště vyrobili z papíru modely trolejbusů a autobusů, které si odnesli na výstavu školní nástěnky. - ...více


   copyright © 2019 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk