Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY

   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Sponzoři   
   Kudy k nám   

TOPlist


Základní informace o škole
Charakteristika školy
Základní informace o škole
Název školy: Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
Typ školy:základní škola
Zřizovatel:Statutární město Jihlava
Zřizovací listina:náhled
Jmenovací listina:náhled
Potvrzení:náhled
Forma hospodaření:příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ:70 88 22 23
IZO:102 455 171
Zařazení do sítě škol:25. 3.1966
Spádový obvod školy:okres Jihlava
Součásti školy:Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna - výdejna
Školní knihovna
Organizace školy: plně organizovaná škola
Rozpočet školy: rozpočet školy k nahlédnutí zde
příloha: rozpočet 2019 (PDF, 387 KB)
příloha: rozpočet 2018 (PDF, 444 KB)


Přehled tříd

Název třídyUčiteléŽáci
I. A Mgr. Vlasta Machyánová
II. (II. A, II.B) Mgr. Hana Matějková
III. A Bc. Eva Grohmannová
IV. A Mgr. Dana Schwarzová
V. A Mgr. Markéta Křičenská
VI. A Mgr. Jiří Kucian, DiS.
VII. (7., 9. ročník) Mgr. Pavel Selinger
VIII.A Mgr. Jaroslava Láníková


Vedení školy:

* Mgr. Ivana Málková - ředitelka školy
* Mgr. Václav Křičenský - zástupce ředitelky školy

Netřídní učitelé:

* Mgr. Pavel Koreň

Mgr. Michaela Sýkorová- rodičovská dovolená


Asistenti pedagogů:
* Ing. Romana Lišková - IV. A
* Michaela Kovačková - II. (II. A, II.B)
* Kamila Pavlíčková- VIII. A
* Jana Procházková - V. A
* Jana Filová - III. A


Asistent pedagoga - koordinátor rizikového chování (prev.soc.pat.jevů):

* Danka Duždová


Školní družina:
* Jana Filová


Výchovný poradce, vedení ŠPP: Mgr. Pavel Koreň
Metodik prevence: Mgr. Ivana Málková
Digitální záznamy: Mgr. Jiří Kucian, DiS.
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Václav Křičenský
Koordinátor EVVO: Mgr. Hana Matějková
Koordinátor EVVO - Ekoškola: Mgr. Hana Matějková
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jiří Kucian, DiS.
Koordinátor DOPRAVNÍ VÝCHOVY: Mgr. Hana Matějková
Koordinátor pro globální rozvojové vzdělávání: Bc. Eva Grohmannová
Pověřenec - Mgr. Václav Křičenský, poverenec@jungzs.cz, 567564442

Žákovský parlament: zvolení zástupci všech tříd školy

NEPEDAGOGOVÉ - THP, PROVOZNÍ PRACOVNÍCI:

Ing. Daniela Douchová - ekonomka školy
Augustin Žák- školník
Marie Kudrnová - provozní pracovnice - uklízečka
Eva Navrátilová - provozní pracovnice - uklízečka
Eva Navrátilová - kuchařka - výdej stravy
   copyright © 2019 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk