Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY

   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Sponzoři   
   Kudy k nám   

TOPlist


Základní informace o škole
Charakteristika školy
Charakteristika školy
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace
Škola je umístěna na okraji města, v klidové zóně. Bezbarierový přístup je zajištěn v celém školním areálu. Budova školy je rozlehlá, s dostatečným prostorem pro kmenové třídy, odborné učebny, relaxační místnosti, tělocvičnu, knihovnu, informační centrum. Součástí oploceného areálu je školní pozemek s arboretem a kuličkovou dráhou, multifunkční hřiště, prostor pro skok do dálky, venkovní posilovna, hřiště na pétanque, venkovní učebna.

Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. Svým počtem žáku se řadí mezi malé školy rodinného typu s velkým důrazem na individuální přístup ke každému žákovi.

Škola poprvé v historii své existence v tomto školním roce otevírá pro žáky „běžnou“ první třídu. Zde nabízíme příjemné, klidné prostředí v malém počtu žáků i s využitím alternativních metod výuky tak, aby každý žák zažil úspěch a postupnými kručky ve vzdělávání se posouval v dovednostech, znalostech, v komunikaci, budování vztahu, ve spolupráci a učil se zodpovědnosti za sebe.

Škola vzdělává i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, žáky ohroženy školním neúspěchem.

Škola má zpracovány školní vzdělávací programy pro základní vzdělávání, pro základní vzdělávání s upravenými výstupy, pro základy vzdělání- speciální školu, pro předškolní vzdělávání.

Škola vytváří podmínky pro rozvoj mimořádného nadání a talentu hlavně v hudební, taneční, výtvarné, pracovní a sportovní oblasti.

Škola má k dispozici školní družinu, školní klub, školní jídelnu – výdejnu obědů.

Škola nabízí :
 • individuální přístup ke každému žákovi
 • výuku ve třídách s malým počtem žáků
 • výuku ve speciálních třídách podle §16, odst. 9 školského zákona
 • asistenty pedagoga k žákům s více vadami
 • nadstandardní vybavení pro výuku tělesné výchovy ( malé trampolíny, orbitreky, cyklotrenažéry, boxovací trenažéry, běžecké pásy, závěsné systémy TRX, Flowin, Bosu, velká trampolína, zázemí na stolní tenis a další)
 • nadstandardní vybavení pro hudební výchovu (bicí souprava, elektronická bicí souprava, drumbeny pro všechny žáky)
 • nadstandardní prostory a vybavení odborných učeben – cvičný byt, kovodílna, dřevodílna, výtvarná dílna, keramická dílna,v kmenových třídách dataprojektory
 • multismyslovou místnost – snoezelen
 • budování pozitivních vztahu mezi žáky, žáky a pedagogy, pedagogy a rodiči
 • školní akce pro žáky, rodiče a veřejnost (zahradní slavnost, den otevřených dveří, vánoční jarmark, školní ples a další)
 • možnost podílu žáku na reprezentaci školy na veřejnosti – taneční, hudební, divadelní vystoupení, účast v soutěžích, zapojení do projektu
Cílem školy je dát šanci zažít úspěch všem žákům a vybavit je kompetencemi pro praktický život, pro řešení situací každodenního života.

   copyright © 2019 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk